Svi komuniciramo i svi stalno slušamo o komuniciranju, čitamo o komuniciranju, educiramo se o komuniciranju. I kada bi sada trebali sumirati sve što ste o tome pročitali vjerojatno bi se sjetili samo onog što inače prakticirate. Jer na žalost znanje koje ubiremo bez prakse ostaje samo mrtvi kapital. Naravno da će vam poslužiti ukoliko pišete znanstvene radove ili se bavite istraživačkim novinarstvom. U svakom drugom slučaju nije baš previse korisno. Jasno je da ne možete naučiti plivati ili jahati gledajući you tube clip o tome, a slično je i sa trikovima koji poboljšavaju komunikaciju. Zato se danas zadržavamo na dvije vježbe koje vam ostavljamo u idućih tjedan dana. Nemojte ih učiti nego ih provedite. Počinjemo – odmah;
ZADRŽITE POGLED
Očni kontakt ima krucijalnu ulogu kod kvalitetne komunikacije. On uspostavlja povezanost koju ne možete nadomjestiti nikakvim drugim alatom. U tome su se posebno izviještili profesionalni prodavači ili motivacijski govornici. Nedostatak takvog jakog kontakta uvijek ukazuje na sramežljivu osobu ili osobu kojoj komunikacija u tom trenutku nije prioritet. Nemojte smetnuti s uma da u 75% slučajeva zadržavamo očni kontakt kada govorimo, ali kod slušanja on pada na 40%. Želite li zaista ostvariti utjecaj zadržite pogled i kada govorite i kada slušate. Jednako je važno.
ČEKAJTE
Ukoliko poštujete sugovornika uvijek ćete voditi brigu o omjeru slušanja i govora u odnosu. Najbolji komunikatori su upravo oni koji su i majstori aktivnog slušanja. Zapamtite da monolozi šalji krivu poruku sugovorniku i uvijek „plešite“ u komunikaciji. Vidjet ćete zapanjujuću razliku.
I baš zato od danas uzmite barem nekoliko dana za sebe i vježbajte samo ove dvije stvari. Ništa drugo – naučit ćete puno o sebi i o drugima. Vjerujte mi…

Odgovori