Kada svoju komunikaciju seciramo brižno i predano, u zraku ostaje jedno jedino pitanje: „Kako se mi uopće uspijemo sporazumjeti?!“.

Računajući na generalizacije, pretpostavljanja, brisanja i podrazumijevanja, pravo je čudo što svijet tako dobro funkcionira. Ipak, povremeno je (barem na osobnoj razini) dobro napraviti malu proljetnu inventuru. I to upravo onu koja se odnosi na našu komunikaciju kada su generalizacije u pitanju.

Generalizacija je uopćavanje, stvaranje uopćenih zaključaka, mišljenja i govora. U generalizacijama nema ničeg konkretnog i jedinstvenog. Zapravo su one često primjer brzopletog zaključivanja iz pojedinačnih slučajeva. One u našoj svakodnevici zaista mogu imati dvostruko djelovanje. Mogu nas spajati i razdvajati, a da biste bili konkretni i korisni, pozivamo vas da sami testirate svoj govor. Pripazite danas kada u govoru koristite riječi uvijek, nikad, svi, nitko, sve ili ništa kako biste bolje razumjeli kako i sami često upadamo u zamku PREBRZOG ZAKLJUČIVANJA.

Generalizacije razdvajaju kada opisujemo neke druge i nešto drugo čega ne želimo biti dio: U ovoj tvrtki nitko nije uspješan! ili Mene ne cijene dovoljno! Takve generalizacije puno više govore o nama i veoma jednostavno daju se neutralizirati pitanjem: Jesi li siguran da te baš nitko ne cijeni?

Generalizacije povezuju kada se smatramo dijelom neke općenite priče jer onda vjerujemo u kolektivno dobro i zajedništvo. Najbolje nas povezuju upravo one u kojima podsvjesno sebi dajemo krila za neki novi hrabri poduhvat, naprimjer: Ja mogu sve! Za mene ne postoji prepreka!

Sva silina generalizacija najbolje se vidi u pretjerivanju, skrivanju ili pretpostavci i zato nemojte umanjivati njihovu važnost. Generalizacije koje se odnose na skupine ljudi uvijek dovode do predrasuda, a onda i do stereotipa kojima robujemo kad ne vidimo drvo od cijele šume. Zato budite pažljivi i osvijestite svoje vrijednosti koje se kriju iza generalizacija.

Koristite generalizacije poput MOGU, ZNAM, JESAM da osnažite generala u sebi za neke nove bitke i izbjegavajte ih kada biste mogli povrijediti ljude koji su vam bliski. Učinite ih svojim moćnim alatom, a ne svojim zatvorom iz kojeg ne vidite koliko je svaka situacija jedinstvena, mudra i korisna. Svi to možemo (evo jedne izgeneralizirane poruke za kraj).

 

Odgovori