Oko polovica zaposlenih tvrdi da odnosi u radnom okruženju iznimno povećavaju razinu stresa kojoj su izloženi. A takva konstantna napetost može dugoročno zaista imati veliki utjecaj na fizičko i mentalno zdravlje. Jedan od načina kako to možemo pomoću komunikacijskih alata smanjiti je svakako postavljanje granica.

Da bi to mogli moramo još jednom ponoviti da dobra radna etika ne znači, uvijek i stalno biti drugima na raspolaganju. Dapače što budete jasniji u komuniciranju vlastitih ciljeva, mogućnosti i ograničenja biti ćete kreativniji i puno fokusiraniji na svoje primarne zadaće. Zato postoji jednostavan plan za poboljšanje.

  1. KOMUNICIRAJTE JASNO – Previše često u komunikaciji pretpostavljamo. Pretpostavljamo da drugi vide koliko smo opterećeni, da razumiju radnu etiku da uvijek imaju dobre namjere. A nije baš tako. Ako ne komuniciramo točno što smo spremni učiniti, a što nismo naše granice će uvijek biti ugrožene. Uvijek pitajte ukoliko niste sigurni što se od vas očekuje. Zaista je jednostavno.
  2. KORISTITE INTUICIJU – Koliko puta ste rekli DA kada je vaš unutarnji glas jasno govorio NE. I kako ste se osjećali? Kako bi jasnije povukli zdravu granicu ne samo na poslu nego i u privatnom okruženju provjerite sami sa sobom da li ono što ste izgovorili rezonira zaista s vama. I slušajte intuiciju.
  3. PRIPREMITE SE – Ljudi su ljudi, I uvijek će pokušati dobiti ono što je njima važno. Bez obzira da li to krši malo ili malo više tuđe granice. Ipak tu je riječ o nama i našem odgovoru na takvo ponašanje u našem okružju. Zato je dobro što prije smisliti čarobne načine kako ćemo na to odgovoriti. Imati dobar plan za takvu situaciju, pola je posla. Jedna jednostavna rečenica poput; „Za mene to nije prihvatljivo. Predlažem zato…“ može učiniti čuda. Ono što u takvim trenutcima moramo izbjegavati je koristiti ljutnju, sakrazam ili kritiziranje kako bi odgovorili. To je put u daljnje nerazumijevanje koji neće završiti ugodno.

 

Zato je dobro sjetiti se nas postavljanje granice ne čini bahatima ili nekolegijalnima. Dapače, to puno puta može unaprijediti naš odnos i smanjiti količinu stresa. Komunikacija u tom slučaju zaista jeste ključ.

 

 

Odgovori